Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

13/08/2020

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 17.07.2020 tarihinde 31188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Giriş Sınav Tarihi     :   02.09.2020

Saat ve yeri                :   14.00/EK-102 (Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası)ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi BÖLÜM: Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLARIN ADI VE SOYADI DEĞERLENDİRME NOTLARI
ALES PUANI (EA) 60% Y.DİL PUANI 40% ÖN DEĞ. PUANI LİSANS MEZUNİYET NOTU (100 ' lük sistem) DURUMU
1 M****** S**** PEKER 85,12074 51,07 81,25 32,50 83,57 79,00 Sınava Girebilir
2 F**** ÖLMEZ 79,26973 47,56 85,00 34,00 81,56 65,93 Sınava Girebilir
3 Z**** KILIÇ 70,00000 42,00 81,25 32,50 74,50 84,83 Sınava Girebilir