İngilizce Hazırlık Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAYI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
13 Ağustos 2020
Başvuran adayların durumları; 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, sınav jürisi tarafından değerlendirilmiştir.
Buna göre; 18.07.2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilen, öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adayların ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına katılacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.
GİRİŞ SINAVI
SIRA
NO
ADI-SOYADI ALES ALES %40 YDS YDS %60 LİSANS
MEZUNİYET
NOTU
LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük
ÖN
DEĞERLENDİRME
PUANI
AÇIKLAMA GÜN SAAT
1 H.İ.ÇINARBAŞI 86,31 34,524 100 60 3,70 93,00 94,52 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:00
2 Z. COŞKUN 84,55 33,82 95 57 3,76 94,40 90,82 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:00
3 A. HÜRMÜZLÜ 85,78 34,312 93,75 56,25 2,84 72,93 90,56 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:00
4 S. AKKAYA 86,14 34,456 88,75 53,25 2,68 69,20 87,71 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:30
5 S. İRENCİ 75,78 30,312 93,75 56,25 3,95 98,83 86,56 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:30
6 M. N. ÖZET 77,11 30,844 92,5 55,5 3,21 81,56 86,34 Sınava Girebilir 2.09.2020 10:30
7 S. YILMAZ 81,08 32,432 86,25 51,75 3,14 79,93 84,18 Sınava Girebilir 2.09.2020 11:00
8 A. ELMALI 70 28 91,25 54,75 2,03 54,03 82,75 Sınava Girebilir 2.09.2020 11:00
9 S. DÜLGER 70,95 28,38 83,75 50,25 3,33 84,36 78,63 Sınava Girebilir 2.09.2020 11:00
10 G. KAHRAMAN 77,87 31,148 92,5 55,5 3,78 94,86 - SINAVA GİREMEZ YÜKSEK LİSANSI ALAN DIŞI - -
11 E. M. ERDOĞAN 74,14 29,656 88,75 53,25 2,84 72,93 - SINAVA GİREMEZ YÜKSEK LİSANSI YOK - -

Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde görevlendirilmek üzere açılan 4 öğretim görevlisi kadrosu için müracaat eden adayların ön değerlendirme işlemi tamamlanmıştır. Giriş sınavı (mülakatı) 2 Eylül 2020 günü, listede belirtilen saat aralıklarında, üniversitemiz Halkalı yerleşkesi, Diller Okulu Binası, DL116 numaralı dersliğinde yapılacaktır. 
Mülakatta her bir adayın kendi tercihi doğrultusunda 7-8 dakika süreli örnek İngilizce ders vermesi istenecektir. Örnek dersler sırasında adayların basılı, görsel ve işitsel materyal kullanmaları mümkün olacaktır fakat bilgisayar veya slayt kullanmaları mümkün olmayacaktır. 

Not: Rektörlüğümüz tarafından 18.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Öğretim Görevlisi ilanı üzerine, Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü İngilizce Hazırlık Birimi Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapan aşağıdaki adaylara ait başvuru evraklarının pandemi koşulları altında sehven başka birimlere iletildiği ve ön değerlendirme için İngilizce Hazırlık Birimine zamanında ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan incelemede başvuruların üniversiteye zamanında yapıldığı görülmüş olup ön değerlendirme sonuçları revize edilmiştir.