İslam İktisadı ve Finans Lisansüstü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSLAM İKTİSADI VE FİNANS BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

13/08/2020

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 17.07.2020 tarihinde 31188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü Lisansüstü Programı, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Giriş Sınav Tarihi     :   02.09.2020

Saat ve yeri                :   14.00/EK-101 (Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası)ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi BÖLÜM: İslam İktisadı ve Finans Bölümü Lisansüstü Programı
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLARIN ADI VE SOYADI DEĞERLENDİRME NOTLARI
ALES PUANI (EA) 60% Y.DİL PUANI 40% ÖN DEĞ. PUANI LİSANS MEZUNİYET NOTU (100 ' lük sistem) DURUMU
1 F***** YILMAZ 85,70737 51,42 90,00 36,00 87,42 80,63 Sınava Girebilir
2 F***** SAYAR 82,82028 49,69 86,25 34,50 84,19 71,53 Sınava Girebilir
3 O*** ÜNLÜTÜRK 82,27168 49,36 86,25 34,50 83,86 62,43 Sınava Girebilir
4 Y**** KAMAR 78,07886 46,85 91,25 36,50 83,35 74,80 Sınava Girebilir
5 F**** AYDIN 80,06672 48,04 86,25 34,50 82,54 89,26 Sınava Girebilir
6 F**** AL 72,14866 43,29 95,00 38,00 81,29 63,60 Sınava Girebilir
7 E***** KİP 77,30813 46,38 80,00 32,00 78,38 79,70 Sınava Girebilir
8 H**** DURMUŞ 76,92138 46,15 80,00 32,00 78,15 62,20 Sınava Girebilir