Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             12.08.2020

9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 17.07.2020 tarihinde 31188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Giriş Sınav Tarihi     : 02.09.2020 

Saat ve yeri              : Saat: 11:00 – EG035 (Eğitim Bilimleri Binası)


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

FAKÜLTE: HUKUK

BÖLÜM: ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN
ADI ve SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

ALES PUANI
( EA )

60%

YABANCI DİL
PUANI

40%

ÖN
DEĞERLENDİRME
PUANI

LİSANS
MEZ.
NOTU 100'lük

DURUMU

1

B. GÜMÜŞ

83,51626

50,11

77,50000

31

81,10976

62,66

Sınava Girebilir

2

H. S. ERCİVELEK

70,00000

42,00

51,00000

20,4

62,40000

62,90

Sınava Girebilir

3

A. E. AKIN

92,67873

55,61

93,00000

37,2

92,807238

78,53

Geçersiz Başvuru
(Tezli Yüksek Lisans
Mezunu Değil)