İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonucu


T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

10/03/2020

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 10. Maddesine göre 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan üzerine 10/03/2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı gereğince seçilen jürimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Buna göre; İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına katılacakların listesi aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

BÖLÜM: İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) Bölümü

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLARIN ADI VE SOYADI

DEĞERLENDİRME NOTLARI

ALES PUANI (EA)

60%

Y.DİL PUANI

40%

ÖN DEĞ. PUANI

LİSANS MEZUNİYET NOTU (100'lük sistem)

DURUMU

1

Y. KAMAR

78,07886

46,84732

91,25

36,5

83,34732

74,8

Sınava Girebilir

2

N. SEVİNÇ

80,55025

48,33015

85

34

82,33015

81,8

Sınava Girebilir

3

H. DURMUŞ

76,92138

46,15283

80

32

78,15283

65,57

Sınava Girebilir

 

Araştırma Görevlisi Sınavları, eğitim ve öğretime verilen ara nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.