Yüksek Lisans Tez Aşamasında Olup, Dört Yarıyıllık Normal Öğrenim Süresi Dolacak Öğrenciler İçin ÖNEMLİ DUYURU!!!


2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemize kayıt yaptıran ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle dört (4) yarıyıllık normal öğrenim süresi (Bilimsel Hazırlık dönemi ile kayıt dondurulan dönemler hariç) bitecek öğrencilerimizin tez danışmanları en geç 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar tezin word halini tezkontrol@izu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık Sınıfı/Kayıt Dondurması olanlar hariç) Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

31 Ağustos 2020 tarihine kadar tezlerini bitiremeyip, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. (Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.) Bu durum ikinci uzatma dönemi olan 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içinde geçerli olacaktır.

Enstitü Müdürlüğü

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Tez Savunma sınavına; derslerini ve yüksek lisans seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 ve üzeri olan öğrencilerimiz girebilirler.

2- Tez savunma sınavına girecek öğrencilerimizin yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yayın şartı için tıklayınız>>> 

Not-1: Tez önerisini Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin en geç 06 Mart 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Tez önerilerini teslim etmeyenler tezleri bitse bile tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

Not-2: İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ders dönemi en fazla dört yarıyıl olup, bu süre sonunda derslerini bitiremeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilecektir. Uzatma dönemine ders bırakılamaz.