Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 26.  Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                                

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2020

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik /Moleküler Biyoteknoloji/ Genetik ve Biyomühendislik alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Siyaset Bilimi/ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Beden Eğitimi / Spor Bilimi alanında yapmış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk / Medeni Hukuk Anabilim Dalında almış olmak. İZU Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

 

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Tüm Başvurularda ‘Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ Formunun doldurulması zorunludur.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.