Araştırma Görevlisi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR

                     Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM

Unvan

Sayı

Aranan Şartlar

YDS Puanı

Ales Puanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans / Doktora yapıyor veya yapmış olmak.

50

70

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü (İngilizce)

Araştırma Görevlisi

1

İktisat / İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Lisans mezunu olup, İslam Ekonomisi ve Finans alanında doktora yapıyor olmak.

80

70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup,
alanında Tezli Yüksek Lisans / Doktora yapıyor veya yapmış olmak.

50

70


Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2020

Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 12 Mart 2020

Giriş Sınavı Tarihi: 16 Mart 2020

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 20 Mart 2020

İstenen Genel Şartlar: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge, Lisansüstü Öğrenim belgesi)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan istenen puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

 

Başvuru dilekçesi indirmek için Web sayfamızdan ‘İnsan Kaynakları- Personel Daire Başkanlığı-Dilekçe ve Formları’ tıklayınız.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.

Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL