Yüksek Lisans Tez Aşamasında olup, Dört Yarıyıllık Normal Öğrenim Süresi Biten öğrenciler için ÖNEMLİ DUYURU!!!


Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık Sınıfı/Kayıt Dondurması olanlar hariç) Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemize kayıt yaptıran ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibariyle normal öğrenim sürelerini tamamlayan ve yüksek lisans tezini en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar Enstitüye teslim edemeyen ve tez sürelerini 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılına uzatan öğrencilerimizin uzatma dönemi için bir ders ücreti ödemeleri gerekmektedir. Bu durum ikinci uzatma dönemi olan 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı içinde geçerli olacaktır.

Not-1: Uzatma alınan dönem için ödenecek ücrete indirim uygulanmayacaktır.

Not-2: İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ders dönemi en fazla dört yarıyıl olup, bu süre sonunda derslerini bitiremeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilecektir. Uzatma dönemine ders bırakılamaz.

Enstitü Müdürlüğü