Yüksek Lisans Tez Aşamasında olup, Altı Dönemlik Öğrenim Süresi Biten öğrenciler için ÖNEMLİ DUYURU!!!


Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık Sınıfı/Kayıt Dondurması olanlar hariç) Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibariyle altı yarıyıllık öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler tezlerini en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Enstitü Müdürlüğü