Yüksek Lisans Proje Aşamasında olup, Üç Dönemlik Öğrenim Süresi Biten öğrenciler için ÖNEMLİ DUYURU!!!


Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri üç yarıyıldır. (Bilimsel Hazırlık Sınıfı/Kayıt Dondurması olanlar hariç) Bu süreler hiçbir suretle uzatılmayacaktır.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibariyle üç yarıyıllık öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler yüksek lisans projelerini en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Enstitü Müdürlüğü