Mimarlık ve Şehircilik Mektebi 2019 Başlıyor


Başta İslam Medeniyeti olmak üzere, farklı medeniyetlerin tarihsel seyrini, kültürel arka planını ve önemli mimari eserleri, o medeniyetlerle özdeşleşmiş şehirler üzerinden özümsenmesi amaçlanan  programın başvuruları www.medeniyetdernegi.org adresinden yapılabilir.


Mimarlık-01
Mimarlık-02