Öğretim Üyesi Alım İlanı


İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.,24. ve 26.  Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.                                                                                                          

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 19.7.2019

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Sayı

Açıklamalar

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans

Profesör

2

İslam Ekonomisi ve İslam İktisat Tarihi alanında yayınları bulunmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Hemşirelik ya da Doğum Hemşireliği Uzmanlıkalanında Doktoralı,

KadınDoğum üzerine çalışmaları bulunmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Anabilim dalı, Mimari Tasarım alanında doktorasını almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Gıda Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Matematik Mühendisliği Anabilim dalında doktorasını almış olmak; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor

Bölümü

Doçent

1

Alandan Doktora ve Doçentliğini almış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Beden Eğitimi ve Spor

Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Beden Eğitimi / Spor Bilimi Alanı Doktoralı olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Profesör

1

Doçentliğini İş ve Örgüt Psikolojisi Bilim Alanında almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Profesör

1

İslam Hukuku alanında çalışmaları olmak

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Profesör

1

Tasavvuf alanında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorası Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı alanında olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorası Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı veya Arap Dili ve Belagatı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Özel Eğitim Anabilim Dalı –Zihin Engelliler Eğitimi alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / RPD Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliği veya doktorası Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / RPD Bilim Dalı alanında olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / RPD Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorası Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / RPD Bilim Dalı alanında olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

Sınıf Öğretmenliği Doktora Programından mezun olmak. Doçentliğini Eğitim Bilimleri Temel Eğitim alanında almış olmak.

 

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine,

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi indirmek için tıklayınız

Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Kampüsü, Halkalı Cd. No:281
34303 - Küçükçekmece / İSTANBUL 

İlan metnine Resmi Gazete üzerinden erişmek için tıklayınız