İZÜ Spor Bursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Spor Bursu

Spor bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor Burs oranı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır.

Spor bursu verme kriterleri şunlardır; Üniversitemiz öğrencilerinden;

a) Branşında Olimpiyat oyunlarında yer alan, son 4 (dört) yılda Dünya, Avrupa, Balkan, Akdeniz Oyunlarında ferdi veya takım olarak ilk üçte yer alanlara ve Üniversite takımı adına yarışmalara katılanlara ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

b) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, milli oldukları dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %75’e kadar indirim yapılabilir.

c) Süper lig, 1. veya 2. lig takımlarının A takım veya Paf/Genç takımlarında yer alan ve lisansı devam eden, resmi müsabakalarda yer alanlara, ilgili dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında indirim yapılabilir.

ç) Türkiye Kulüplerarası Şampiyonalarda ve Türkiye Liselerarası Şampiyonalarda, ferdi ve takım olarak son üç yıl içerisinde ülke çapında ilk üçte yer alanlara, ilgili dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden;

Birincilik almış sporculara %50
İkincilik almış sporculara %40
Üçüncülük almış sporculara %30


oranlarına kadar indirim yapılabilir.

d) Üniversite'mizin okul takımlarında yer alıp Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin % 30’na kadar indirim yapılabilir.

Spor Bursu bir yıl için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Üniversite Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir.

Spor bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer;

a) Öğrencinin üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,
b) Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)
c) Öğrencinin kendi isteği ile üniversite takımdan ayrılması veya üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,
ç) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam ettirilememesi durumunda

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ile sona erer.