Uluslararası Balkan Üniversiteler Birliği 5. Yıllık Konferansı Selanik'te Düzenlendi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin de üyesi olduğu Uluslararası Balkan Üniversiteler Birliği 5. Yıllık Konferansı, 16-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Yunanistan Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Balkan Üniversiteler Birliği 5. Yıllık Konferansı’nda, “Tarım ve Ormancılık”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Avrupa”, “Eğitimde Kalite Değerlendirme ve Kalite Güvencesi”, “Üniversitelerin Yerel ve Bölgesel Ekonomilerdeki Etkileri” gibi konular ele alındı.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un da katılığı konferansta, ayrıca 2030’a doğru Balkan Coğrafyasında Sürdürülebilir Kalkınma ve Gelişmede Üniversitelerin Rolü ve Önemi konuları da üniversitelerin üst düzeydeki yetkilileriyle detaylı bir şekilde müzakere edildi.

Konferansın son gününde Uluslararası Balkan Üniversiteler Birliği’nin Resmi Senedi, Rektörler Komitesi tarafından Selanik’te Aristo Üniversitesinde düzenlenen törenle imzalandı.
Balkan Seyahati 2 7 Balkan Seyahati  6 Balkan Seyahati 2 Balkan Seyahati 2 4 Balkan Seyahati Balkan Seyahati 3