Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Önerisi Yazım Kılavuzu ÇıktıİZÜ Lisansüstü Tez Önerisi Yazım Kılavuzu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında Yüksek Lisans/Doktora tez önerilerinin hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlandı.

Yüksek Lisans/Doktora tez önerisi hazırlayan öğrencilerin uyması zorunlu oldukları kuralları içeren kılavuzu İZÜ Mağazası'ndan temin edebilirsiniz.

İZÜ Mağaza, Öğrenci Merkezi binasında hizmet vermektedir.

Detaylı bilgi için telefon: 0 (212) 692 98 06