Erasmus+ 2019-2020 Güz - ICM - Tunus - UZ - İslami İlimler - Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı


2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

İslami İlimler Fakültesi

 ERASMUS + ORTAK ÜLKELER İLE

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Tunus - Ez-Zitouna University

Sözleşme Numarası: 2018-1-TR01-KA107-056256

Takvim

1 Mart 2019

Başvuruların ilan edilmesi

1 Nisan 2019

Başvuru ve belge teslimi başlangıç tarihi

22 Nisan 2019

Başvuru ve belge teslimi bitiş tarihi

24 Nisan 2019

Erasmus Arapça Dil Yeterlilik Sınavı

26 Nisan 2019

Erasmus Arapça sınav sonuçlarının açıklanması

27 Nisan 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları

29 Nisan - 3 Mayıs 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarına itiraz süresi

7 Mayıs 2019

Nihai Değerlendirme Sonuçları

7-14 Mayıs 2019

Feragat Tarihleri

 
Başvuru takviminde gerçekleşebilecek muhtemel güncellemeleri öğrencilerimiz İZÜ Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasından takip edebilirler.

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Kimler Başvurabilir?

İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler (%30 Arapça) ve İslami İlimler (%100 Arapça) lisans bölümlerinde kayıtlı tam zamanlı öğrenciler.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru işlemi 2 aşamadan oluşmaktadır. 

1-Ön Başvuru
2-Evrak Teslimi

Ön Başvuru

Ön Başvurular Erasmus+ Online Başvuru Sistemi üzerinden alınır. (http://applyerasmus.izu.edu.tr)

İlk defa başvuruluyor ise öğrenci e-mailinin (izu.edu.tr uzantılı) "Kayıt Ol & Başvuru Yap" bölümüne tıklanarak doğrulanması gerekmektedir.

Daha önce başvuru yapıldı ise izu.edu.tr uzantılı öğrenci e-maili ve şifreniz ile başvuru sistemine giriş yaparak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.,

Evrak Teslimi

Ön Başvuru tamamlandıktan sonra sistem üzerinden "Başvuru Formu" yazdırılıp, imzalanıp, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Erasmus Ofise teslim edilmelidir. Belgeler Erasmus Ofise teslim edildikten sonra başvurunuz kontrol edilecektir. 

Başvurunuz uygun bir başvuru ise sistemdeki başvuru durumunuz Erasmus Ofis çalışanları tarafından "Ofis Onayladı" şeklinde güncellenecektir.

Başvuru formunu ve diğer belgeleri yazdırmak için Erasmus Ofisi ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru esnasında öğrenciye yapılan bilgilendirmeler sisteme giriş yapılan std.izu.edu.tr uzantılı e-mail adresi üzerinden yapılır.

Başvuru için Gereken Belgeler

  • Online Başvuru Formu. (Erasmus Ofis’ten yazdırılabilir.)
  • Şehit ve Gazi Yakını, Engellilik ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı belgeleri var ise online başvuru sistemine yüklenmelidir. (Bu belgelerin orjinalleri daha sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ibraz edilmelidir.)
  • Öğrencinin başvuru esnasında kümülatif not ortalamasını gösteren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından biriminden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript başvuru esnasında yüklenmelidir. 

 

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir

  • İslami İlimler (%30 Arapça) lisans veya İslami İlimler (%100 Arapça) bölümlerinde öğrenci olmak,
  • Tam Zamanlı öğrenci olmak (30 ECTS ders alma yükümlüğüne sahip olmak)
  • Kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • B2 Seviyesinde Arapça Dil Yeterlilik Bilgisinin Belgelenmesi,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%60 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%40 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan***

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan


*
Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

 

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Aylık Hibe Öğrenim

Tunus

Ez-Zitouna Universitesi (Zeytune Üniversitesi)

700 Avro

Hibeli seçilen öğrencilere 5 ay boyunca hibe desteği sağlanacaktır.

Seyahat Desteği

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Seyahat Hibesi

Tunus

Ez-Zitouna Universitesi (Zeytune Üniversitesi)

275 Avro

Tek seferlik

 

Kontenjan

Fakülte

Bölüm

Hibeli Kontenjan

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (%30 Arapça) Lisans

İslami İlimler (%100 Arapça) Lisans

3 Öğrenci

 

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz Katılabilirim" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

İletişim: erasmus@izu.edu.tr