Yüksek Lisans Projelerinin Enstitüye Teslimi Hakkında


-Yüksek Lisans Projesi öğrenci tarafından Enstitümüz web sayfasında yer alan standartlara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

-Proje danışmanı, bir adet basılı nüshayı imzalayarak projeye ait intihal ve proje yazım kurallarına uygunluk dilekçesi ile birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Enstitü Müdürlüğü