1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu Bildiri Kitabı Yayınlandı!


1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu (Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma) Bildiri Kitabı Yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri diğer bir ifade ile Küresel Hedefler, dünyadan yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için yapılan girişimlerden birisidir. Günümüzde çok duyduğumuz sürdürülebilir kalkınma kavramı, UNDP ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Modern dünyanın yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, toplumsal cinsiyet eşitliliğini yaygınlaştırmak, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını tahsis etmek, erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayi, yenilikçilik ve altyapı alanlarında ilerlemeler sağlamak, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları kurmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adalet hususlarında adımlar atmak ve tüm bu hedefler için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlediği bu hedefler birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

Modern dünyanın mücadele ettiği sorunlar ve bunlar için tahsis etmeyi düşündüğü bu hedeflerin ve hizmetlerin tarihte nasıl gerçekleştirildiğine baktığımızda karşımıza vakıf kurumu çıkmaktadır. Özellikle Osmanlılarda kalkınmanın lokomotifi vakıf kurumu olmuştur. Birçok yeni şehrin kurulmasında, şehirlerin yenilenmesinde, sosyal yardımlaşmanın yaygınlaşmasında, iktisâdî faaliyetlerin sürdürülmesinde, refahın adaletli bir şekilde dağıtılmasında vakıf kurumu öncü olmuştur.

14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, İstanbul’un Dünya Finans Merkezi olması konusunda çalışmalar yapan ve İslam İktisadı ve Finansı konusunda Türkiye’de en önemli akademik merkez olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliği ile İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) işbirliği düzenlenen 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu’nda 2018 yılı teması Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma olarak belirlenmiştir.

Bildiri kitabını indirmek için görsele tıklayınız.Proceedings Book for I. International Waqf Symposium