Murabaha, İcare ve Teverruk Üzerine


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Kulübü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır'ı misafir etti.

Programda günümüz katılım bankalarında uygulanan murabaha, icare akdini geçerli kılan hususlar konuşuldu. İslam fıkhında teverruk kaideleri ve bugün uygulamada olan teverruk algısı yanlışı üzerine tartışmalı bir program gerçekleştirildi.
Programımız kulüp danışmanımızın misafir hocamız Servet Bayındır'a ödül takdimi ile sona erdi.1234 Ekran Resmi 2019-01-03 10.17.33 servet bayındır 32