Lisansüstü Programlarda Yayın Şartı


İZÜ Senatosunun 18.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereğince; Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kaydolan öğrencilerin mezun olması için yayın şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Yapılacak olan yayın tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında olabilir. Yayının uygunluğuna tez danışmanı karar verir. Öğrenci tezini Enstitüye teslim ettiğinde yayın şartını yerine getirmelidir. Yayın şartını yerine getirmedikçe öğrenci tez savunmasına giremez.

 1. Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir.
  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.

    

 2. Doktora Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeleri gerekmektedir.
  1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş iki bildiri,
  2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
  3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş iki bildiri,
 • Yayın öğrencinin yaptığı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında olmalıdır.
 • Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
 • Yayınlarda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır.