Kemik İliği Transplantasyonu Hemşireliği Toplantısı Yapıldı


Türkiye'nin farklı şehirlerinden konularında uzman kemik iliği transplantasyon merkezlerinin temsilcileri, 13 Üniversiteden öğretim üyeleri, yanı sıra Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu Türkiye temsilcisinin katıldığı Kemik İliği Transplantasyonu Hemşireliği Konsensus son hazırlık toplantısı 17 Kasım 2018 tarihinde 9:00-18.30 saatleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kemik İliği Transplantasyonu Hemşireliği Konsensus Toplantısı ülkemizde ilk kez 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Ataköy Shereton Otel'de Türk Afarez Derneği'nin himayelerinde yapılacak.

Kemik İliği Transplantasyonu Nedir?

Kemik İliği Transplantasyonu (KİT), kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana-kök hücrelerin sağlam bireylerden alınarak hastaya verilmesidir. Başta lösemi olmak üzere çeşitli kan hastalıklarında yapılan KİT ile kemik iliği tekrar normal kan hücrelerini üretmeye başlar. Kemik iliği naklinden 1 yıl sonra, lösemili çocuklar tamamen sağlıklarına kavuşmakta ve normal yaşantılarına dönebilmektedirler.

Nakil öncesi ve sonrasında hastaların özel ünitede bulundurulmasını ve çok özenli hemşirelik bakımını gerektiren KİT ülkemizde hasta başına ortalama 25.000 dolara mal olan oldukça pahalı bir tedavi yöntemidir. Hastalar iyi bakılmazsa, başta enfeksiyon nedeniyle kaybedilirler. Ülkemizde toplam 69 kemik iliği nakil ünitesi bulunmaktadır. Ancak nakil merkezlerinin en önemli sorunu hastalara bakacak konusunda özelleşmiş yeterli sayıda hemşire bulunmamasıdır. Bu eksiklikten yola çıkarak, KİT hastalarının bakımına yön verecek bir rehber hazırlamak üzere çalışmalara başlanmış; mevcut merkezlerde yapılan bakım uygulamaları araştırılarak kanıt temelli bakım uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar sonunda KİT Üniteleri’nde kullanılabilecek rehber niteliğinde Konsensus Raporu basılacaktır.

Kemik İliği Transplantasyonu Hemşireliği