2018-2019 Bahar Erasmus+ - ICM - Tunus- UZ ile İslami İlimler Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı


2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

 ERASMUS + ORTAK ÜLKELER İLE

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Tunus - Ez-Zitouna University

Sözleşme Numarası: 2017-1-TR01-KA107-042547

Takvim

19 Kasım 2018

 Başvuruların ilan edilmesi

10 Aralık 2018

 2018-2019 Güz ve Bahar dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru başlangıç tarihi

26 Aralık 2018

 2018-2019 Güz ve Bahar dönemi Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvuru bitiş tarihi

27 Aralık 2018

 Erasmus Arapça Dil Yeterlilik Sınavı

28 Aralık 2018

 Erasmus Arapça sınav sonuçlarının açıklanması

29 Aralık 2019

 Ön Değerlendirme Sonuçları

29 Aralık 2018 -4 Ocak 2019

 Ön Değerlendirme Sonuçlarına itiraz süresi

4 Ocak 2019

 Nihai Değerlendirme Sonuçları

4-11 Ocak 2019

 Feragat Tarihleri

   

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Nasıl Başvurulur?

Başvurmak isteyen öğrenciler https://applyerasmus.izu.edu.tr/ adresinde bulunan online başvuru formunu doldurmalıdırlar.

Başvuru Evrakları

 • Online Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.
 • Şehit ve Gazi Yakını, Engellilik ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı belgeleri var ise online başvuru sistemine yüklenmelidir. (Bu belgelerin orjinalleri daha sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ibraz edilmelidir.)
 • Dil Sınav Sonucu Belgesi (Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, YDS, YÖKDİL ve IELTS sınavlarının sonuç belgeleri sisteme yüklenebilir veya adaylar Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak en son Erasmus Dil Yeterlilik Sınavına online başvuru formu üzerinden kayıt olabilirler.)
 • Öğrencinin başvuru esnasında kümülatif not ortalamasını gösteren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından biriminden alınacak resmi (imzalı ve mühürlü) transkript başvuru esnasında yüklenmelidir. 

Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • İslami İlimler (%30 Arapça) lisans bölümü öğrencisi olmak,
 • Tam Zamanlı öğrenci olmak (30 ECTS ders alma yükümlüğüne sahip olmak)
 • Kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • B2 Seviyesinde Arapça Dil Yeterlilik Bilgisinin Belgelenmesi,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Seçim Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

 Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan*

 Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım  veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan**

 Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan***

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan

 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Erasmus+ Hibeli Hareketlilik Seçeneği

Erasmus+ Programı kapsamında, seçilen öğrenciler, hareketlilik süresi boyunca yaşam masraflarını karşılamak için Erasmus+ hibesi alabilirler. Erasmus+ Hibesi, bir katkı olup, hareketlilik öncesi ve sırasında yapılacak masrafları (vize, konaklama, uçak bileti ve yaşam masrafları gibi) %100 karşılayamayabilir. Bu durumda öğrenci, eksik kalan kısmı kendisi karşılamalıdır.

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Aylık Hibe Öğrenim

Tunus

Ez-Zitouna Universitesi (Zeytune Üniversitesi)

650 (Avro)

 

Seyahat Desteği

Ortak Ülke

Ortak Üniversite

Seyahat Hibesi

Tunus

Ez-Zitouna Universitesi (Zeytune Üniversitesi)

275 (Avro)

Tek seferlik

 

Kontenjan

Fakülte

Bölüm

Kontenjan

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (%30 Arapça) Lisans

1 Öğrenci

 

Erasmus+ Hibesiz Hareketlilik Seçeneği

Öğrenciler, başvuru esnasında online formunda "Hibesiz" tercihini kullanarak veya sonuçlar açıklandıktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek bu hakkı kullanabilirler. Erasmus+ öğrenciler hibeli veya hibesiz seçilmiş olsalar da; gidecekleri üniversiteye öğrenim ücreti, kayıt ve sınav ücreti veya kütüphane kullanım ücreti ödemezler.

Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkanı

Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Öğrenciler sadece bahar dönemi için başvuru yapabilir.
 • Bir dönemde 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur. Bu nedenle mezuniyet aşamasındaki az sayıda ECTS yükü bulunan öğrenciler başvuru yapamazlar.

İletişim: erasmus@izu.edu.tr