İslami Finans ve Borsa Çalıştayı İZÜ’de Gerçekleştirildi


Türkiye’de İslam finansı ve ekonomisinde yaşanan gelişime düzenlediği etkinliklerle önemli katkılar sağlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami Finans ve Borsa Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Borsa İstanbul’un desteği ile 12 Eylül 2018 Çarşamba günü düzenlenen çalıştaya konuyla ilgili çalışma yapan akademisyenler ile birlikte bankacılık ve finans sektörünün önemli isimleri katıldı.

“İslam Her Alanda Olduğu Gibi Finans Alanında da Çözüm Olacaktır”

Çalıştayın konuşmacılarından olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut İslam ekonomisi ile ilgili ülkemizde ve dünyada hiç ötelenmeden yapılması gereken şeylerin olduğunu belirterek “Üniversite ürettiği bilgileri toplumla paylaşır. İslami finansın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar devam edecektir. Ekonomideki günlük gelişmeler, dalgalanmalar bu durumu değiştirmemeli. Asıl olan, tabii olan İslam ekonomisidir. Çünkü İslam ekonomisi insanı merkeze alır” diye konuştu.

Bu tür çalıştayların önemine değinen Prof. Dr. Mehmet Bulut “Biz üniversite olarak bu konularda ısrarla çalışmaya devam edeceğiz. Bir gün dünya bizi anlayacak. Çünkü başka bir kurtuluş reçetesi yok. İslam her alanda nasıl en güzel çözümse, ekonomi ve finansta da ondan daha güzel çözüm yoktur. Yeter ki buna inanıp uygulayalım” dedi.

"İslami Finans Üretim Endekslidir"

Çalıştayın açılış konuşmacılarından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Ersoy, İslami finansın daha insani ve üretim eksenli olduğunu vurgulayarak, "İslami finansın temel mantığı tasarrufların üretime kanalizesidir. Tasarruflarınız bir ülkede mal üretimini artırıyorsa ülkenin serveti yükselir. Tasarruflarla yapılan ticaret toplumların refah düzeyini artırır ve sermaye oluşumu sürecini hızlandırır. Finansal değerlerin kullanılacağı bir diğer alan ise sabit yatırımlardır. İslami finansın diğer finanstan farkı tasarrufların başlıca bu üç alana yatırılmasıdır" diye konuştu.

"Esas olan reel değerlerin ticaretinin yapılmasıdır. Borsa bu konuda önemli bir görev üstlenecektir" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Ersoy, "Reel senetlerin dolaşımda olduğu bir yerde ekonomi de bu eksende işleyecektir. Böylece hem enflasyon kontrol altına alınacaktır hem de gelir paylaşımındaki adaletsizlik nispeten azalacaktır. Şu anda yaşadığımız problemler tamamen yapay ve sembolik değerler ticaretine ağırlık veren kapitalist sistemin ürettiği sorunlardır" dedi.

"İslami Finansta Merkez Olmak İçin Potansiyel Var"

İslami finansın sistemi kriz anında koruyan veya sistemik riski düşüren bir kavram olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Recep Bildik, " Global stabilitenin sağlanması anlamında İslami finansı önemli bir enstrüman olarak görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin İslami finansta merkez olabilmesi için büyük potansiyel taşıdığını kaydeden Doç. Dr. Bildik, "Hükümetin ajandasındaki önemli maddelerinden bir tanesi İstanbul'un finans merkezi olması hedefi. Bunun bir alt kategorisi olarak da İslami finans yer alıyor. Yani İslami finans hükümet nezdinde de desteklenen bir husus. Böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Neticede bölgede finans

anlamında en gelişmiş borsa, sermaye piyasası Türkiye'de. İslami finansta da bunun gerçekleşebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İslami Finans ve Borsa Çalıştayı toplamda dört oturuma sahne oldu. Her bölümde oturum başkanı dışında bir konuşmacı ve iki müzakereci yer aldı. “Türkiye’de Mevcut Sukuk Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler” başlıklı ilk oturuma Doç Dr. Abdullah Durmuş, Prof. Dr. Servet Bayındır, Borsa İstanbul’dan Mustafa Yıldız ve İZÜ doktora öğrencilerinden Fatih Kazancı katıldı. İkinci bölümde “Sermaye Oluşumunda Menkul Kıymetler Borsasının Rolü ve Önemi” Prof. Dr. Turan Erol, Prof. Dr. Arif Ersoy, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Dinç ve Borsa İstanbul’dan Hakkı Akdaş’ın katılımıyla tartışıldı.

Üçüncü oturum “Modern Ekonomi/Finans ve Osmanlılar (Borsa, Banka, Sigorta ve Anonim Şirketler)” başlığındaydı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Necdet Şensoy’un yaptığı bu bölüme konuşmacı olarak İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, müzakereci olarak Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ve BDDK Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt katıldı. Dünyadaki sukuk uygulamalarının görüşüldüğü son oturumda Prof. Dr. Mehmet Saraç, Doç. Dr. Buerhan Saiti, Dr. Öğr. Üyesi Abdelkader Chachi ve Dünya Bankası’ndan Muharrem Cevher çalışmalarını paylaştı.DSC_2151 DSC_2124 DSC_2046 DSC_2169