"Sağlık Hizmetlerinde Manevi Bakım Sempozyumu" Gerçekleştirildi


Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Manevi Bakım Sempozyumu” 13 Nisan 2018  Cuma günü  İSEFAM Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Sempozyumda dünyada ve Türkiye’de manevi bakım uygulamaları; manevi bakımın fizyolojik, psikolojik, hukuksal boyutu; değer odaklı manevi bakım; bütüncül yaklaşım bağlamında manevi sosyal çalışma ve özel gruplarda (çocuk, yaşlı ve terminal dönem hastaları) manevi bakım konuları disiplinler arası bakış açısı ile hekim, hemşire, hukukçu, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog ve ilahiyatçılardan oluşan seçkin konuşmacılar tarafından ele alındı.

Sempozyumda insanın biyo-psiko-sosyal manevi bir varlık olduğu, manevi ihtiyacın doğuştan gelen bir gereksinim olduğu belirtildi; manevi bakım “İnsanların sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, ümitsizlik içinde olduğu durumlarda yanında olabilmek; din ve inanç açısından destek olabilmek, danışmanlık yapmak, ibadetlerini yerine getirmede rehberlik etmek ve hayatlarına yeni bir anlam bulmalarında eşlik etmektir” olarak tanımlandı.

Sözel bildiri oturumunun da yer aldığı sempozyuma İstanbul’un yanısıra özellikle Ankara ve İzmir’den akademisyenler, doktora öğrencileri, hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, manevi destek uzmanı, din görevlisi ve sağlık yöneticileri yoğun katılım gösterdi.Manevi Bakım Sempozyumu Manevi Bakım Sempozyumu 2 Manevi Bakım Sempozyumu 3