Erasmus+ 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları


Erasmus+ 2018-2019 Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

18 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlara itiraz ve feragat süresi mevcuttur. Kesin sonuçlar 23 Nisan 2018 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz etmek için Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe yazılmalıdır.

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda verilen ölçütler kullanılmıştır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, katılım başına)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)

-5 puan


Yerleştirme sonuçları Üniversite Erasmus+ Komisyonu tarafından belirlenen aşağıdaki kontenjanlara göre yapılmıştır. 

Üst Birimlere Göre Kontenjanlar
Fakülte / Enstitü Öğrenim Öğrenim
Başvurudan Önce Yerleştrime Sonrası Açıklama
Eğitim Fakültesi 4 5 1 kontenjan eklendi
Mühendislik Fakültesi 4 5 1 kontenjan eklendi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 5 1 kontenjan eklendi
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 2
Hukuk Fakültesi 2 2
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 4 4
İslami İlimler Fakültesi 2 0 Boş kalan 2 kontenjan dağıtıldı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 0 Boş kalan 1 kontenjan dağıtıldı.
Toplam 25 25 Üniversite Erasmus+ Komisyonu kararı üzerine, boş kalan 3 kontenjan öğrenci sayısı fazla olan Eğitim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerine dağıtılıdı.

Öğrenim Hareketliliği Takvimi

13-18 Nisan 2018

Seçim Sonuçlarına itiraz dilekçesi verme aralığı, Hareketlilikten vazgeçmek isteyenlerin feragat dilekçesi verme tarihleri

23 Nisan 2018

Feragat eden asil adaylar yerine yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi.

27 Nisan 2018

Seçilen öğrencilerin karşı kurumlara bildirmesi (Nomination)

8 Mayıs 2018

Katılım zorunlu öğrenci oryantasyon program tarihiİletişim : erasmus@izu.edu.tr