Prof. Dr. Mehmet Bulut Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Konferansa Katıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde dünyanın saygın iktisat tarihçileri ile “18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla G7 ve E7 Ülkelerinin Kalkınma ve Büyüme Dinamikleri ve Politikaları”nın tartışıldığı bir konferansa katıldı. Prof. Dr. Bulut, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin son iki yüz yıllık Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Serüvenini konu edinen bir sunum gerçekleştirdi.

Bulut, burada yaptığı sunumda 19. yüzyıldaki Osmanlı ekonomisini değerlendirdikten sonra 20. yüzyılda Türkiye’nin büyüme ve kalkınma sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin 2017 yılında %7,4 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Bulut “Türkiye’nin bu büyüme performansıyla hem G7 ve hem de E7’nin yer aldığı G-20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biri” olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Bulut “Dünya gayri safi milli hasıla üretiminde ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya’nın yer aldığı G7’nin payı, 2015’e kadar, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Endonezya ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu E7’den daha fazlaydı. 2015’ten sonra ise E7, G7 den daha büyük bir pay almaya başladı.” dedi.

Menderes, Özal ve Erdoğan dönemlerindeki büyüme performansını kıyaslayan Dr. Bulut, 2023 ve 2053 yıllarında ulaşılabilecek ekonomik büyüklükle ilgili potansiyeller ve projeksiyonlar üzerinde de durdu. Türkiye’nin sahip olduğu potansiyellere özellikle de “genç ve dinamik” nüfusa dikkat çeken Dr. Bulut, medeniyet coğrafyasının yükselen yıldızın Türkiye olduğunu vurguladı.Paris Sorbonne Üniversitesi (2) Paris Sorbonne Üniversitesi Paris Sorbonne Üniversitesi (3) Paris Sorbonne Üniversitesi (6)