Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Bitirme Tezleri Sempozyumda Sunuldu


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen ‘2. Sosyal Hizmet Lisans Bitirme Tezleri Sempozyumu' 3 Ocak Çarşamba günü Seminer 1 Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyum fakülte öğretim üyelerinin katıldığı bir panelle başlarken, öğrenciler lisans bitirme tezlerini sundu.

2. Sosyal Hizmet Lisans Bitirme Tezleri Sempozyumu’nun ilk bölümünde İZÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Canatan, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Birinci ve Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur Duyan’ın konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi.  Panelistlerden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Birinci konuşmasında yapılan tez çalışmaların sadece raflarda kalmamasını dilediğini belirterek "Yaptığınız çalışmaların daha fazla kişiye ulaşması ve farkındalık oluşmasını dilerim. Bir adım sonrasında da umarım bu çalışmalar yayına dönüşebilir” dedi. Sosyal Hizmet mesleğinin iki temel amacının olduğuna değinen Prof. Dr. Gülsüm Çamur Duyan “Meslekteki iki amaç İnsan hakları ve özgürlüklerin gerçekleşmesini mümkün kılmak ve sosyal adaleti sağlamaktır. İnsana hayata ve topluma dokunan, sosyal değişimi amaçlayan uygulamalı bir meslek bu. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Dolayısıyla üniversitede edindiğiniz bilgileri beceriye dönüştürmelisiniz” diye konuştu. Prof. Dr. Kadir Canatan ise iyi tezlerin pratikten beslenenler olduğuna dikkat çekerek “Okunan metinler bazen insanları bir kısır döngüye sokabiliyor. Bunu kırmanın yolu pratikte ne sorunlar yaşandığını sorgulamaktır” dedi.

Açılış panelinin ardından Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları tezlerin sunumları yapıldı. 4’er öğrencinin oluşturduğu 10 farklı grup 15’er dakikalık sürede çalışmalarını sundu. Sunumlarda, "Sosyal Hizmetin Toplumsal Algısı, Çocuk Hakları İhmal ve İstismarı, Yaşlılıkta Sosyalleşme, Çalışma Yaşamında Engellilerin Karşılaştıkları Sorunlar, Yaşlı İstismarı ve İhmali, Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı, Üniversitede Okuyan Suriyeli Öğrencilerin Adaptasyon Sorunları, Türkiye’de Engellilere Yönelik Bakış Açısı, Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algıları ve Göçün Çocuklar Üzerine Etkisi" tez konularından bazılarıydı.ISO_1763 ISO_1788