Prof. Dr. Monzer Kahf, İZÜ'de Konferanslar Gerçekleştirdi


İslam ekonomisi alanında, bankacılık ve finans konularının çağdaş öncülerinden biri olan Prof. Dr. Monzer Kahf, 3 Ocak ve 5 Ocak 2018 tarihlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü ile İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Kahf, ilki “İslami Finansmanın Yenilikleri” ve ikincisi "Varlık Esaslı Finansmanın Etkisi" olmak üzere iki konferans dünzenledi.


ISO_2076 ISO_2079