3. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Jüri Özel Ödülü İZÜ'nün Oldu


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kadıoğlu Ateş ve Yüksek Lisans Öğrencisi Perihan Yılmaz, 3. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi'ne katıldıkları “Sınıf Öğretmenlerinin İş Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi” isimli bildirileriyle,  Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Yaşar Ekici  ise “The Social Sill Levels of 4-6 Year Old Refugee Children Who Are Attending Preschool Education” konulu  bildirisiyle Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

3. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Ülkelerinde Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan çok sayıda akademisyenin katıldığı kongrede bildiriler Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak sunuldu.