Prof. Dr. Ali El-Karadaği İZÜ’ye Konuk Oldu


Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali El-Karadaği, İZÜ İslam Ekonomisi ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ‘Mali ve Finansal Ürünlerin Tespitinde Teolojik Yorum ve Etkisi’ konulu bir seminer verdi.

Karadaği, İslam Ekonomisinin artık tüm finans çevreleri tarafından kabul görmeye başladığını söyledi.

‘Batılılar İslam Ekonomisine Yöneliyor’

İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa'nın, İZÜ’nün İslami Finans alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardın kürsüye çıkan Prof. Dr. Ali El-Karadaği, İslam ekonomisinin, ahlaki değerlerden yoksun bireyin menfaati üzerine felsefesini kurmuş Batı ekonomilerinden ayrıldığını belirtti. Karadaği "İslam ekonomisi, kaynağı ilâhî olup bu irâde doğrultusunda bireyin, toplumum, devletin, insanlığın varlık alanındaki tüm canlıların huzur ve saadetini esas alarak onlara adaletli bir yaşam tarzı sunmaya çalışan anlayışa sahip" olduğunu vurgulayrak, "günümüzde batı yönetimlerinin hem felsefî anlamda müntesiplerini tatmin edememesi hem de birtakım ciddi ekonomik krizlerle karşı karşıya kalması mevcut ekonomik sistemin sonuna yaklaştığına dair önemli birer sinyallerdir" diye konuştu.

Son gelişmeler ile birlikte Batı dünyasının da İslam ekonomisine yönelmeye başladığını belirten Prof. Dr. Ali El-Karadaği "Yeni gelişmelere paralel olarak batılıların zaman zaman bir alternatif olarak İslam Ekonomisini araştırdıkları hatta kısmen de uygulamaya çalıştıkları da bilinmektedir. İşte böyle bir dönemde müslümanların İslam Ekonomik Sitemini adalet eksenli anlayış ve yelpaze çerçevesinde bir an önce vücuda getirmeleri ve insanlığın hizmetine sunmaları gerekmektedir. Zira insanlığın müreffeh bir hayata kavuşmaları bu sistemin ikame edilmesiyle mümkündür" dedi.

Prof. Dr. El- Karadaği konuşmasının sonunda İZÜ’nün çalışmalarını dikkatle izlediğini belirterek hem kişisel hem de temsil ettiği birlik adına her türlü akademik dayanışma içinde olmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Program sonunda İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut tarafından Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali El-Karadaği’ye hediye takdim edildi.