İslami Bankacılık: Türkiye Deneyimi


Uluslararası Konferanslar Serisi etkinlikleri kapsamında 13 Ocak 2015 Salı günü, Dr. Zeyneb Hafsa Aström, İslami (Katılım) Bankacılık: Türkiye Deneyimi - {Islamic (Participation) Banking: Turkish Experience”} konulu bir seminer verdi.

Doktora çalışmasında İslami bankacılık konusunu ele alan Z. Hafsa Aström konuşmasına, İslami bankacılığın arka planına dair genel bilgiler vererek başladı. İslami bankacılığın 40 sene önce tatbike geçtiğini ifade eden Dr. Zeyneb Hafsa Aström, “İslami bankacılık ve finans, İslami ekonomi düşüncesi üzerine bina edilmiştir. 40 senelik bir geçmişi olmasına rağmen, 2013 yılı verilerine göre dünyadaki İslami bankacılık varlıkları 1.7 trilyon dolara erişmiştir. Bu sistem dünya çapında 38 milyon müşteriye hizmet verilmektedir” dedi.

İslami bankacılığın Türkiye’deki serüveni, merhum Turgut Özal’ın 1980’lerde başlattığı liberalleşme programı ile başladığını ifade eden Dr. Zeyneb Hafsa Aström, “O dönemlerde bu kurumlar, özel finans kurumları adıyla anıldı. 2005’ten itibaren ise katılım bankaları adıyla anılmaya başlandı. Bugün Türkiye’deki mevcut 50 bankadan 4’ü katılım bankası hükmünde olup bunlara ait toplam varlık, bankacılık sektöründeki toplam varlıkların %5.3’üne tekabül etmektedir” dedi. Türkiye’deki katılım bankalarının sektörle ve kendi aralarındaki mukayesesini tablolar halinde özetleyen Aström, seminerini katılım bankalarının karşılaştığı sorunlar ve ileriye yönelik fırsatlarla nihayetlendirdi.