Sistematik Araştırma Metotlarının Sosyal Bilimlere Uygulanması


GSI Meridian Yatırım Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Dr. Ömer ÖZBEK, 7 Ocak 2015 Çarşamba günü “Sistematik Araştırma Metotlarının Sosyal Bilimlere Uygulanması” konulu bir sunum yaptı. Tez, makale gibi akademik çalışmaların nasıl sistematik şekilde ele alınacağı konusunda öğrencilerimizi bilgilendiren Özbek, bilimsel çalışmaların tüm aşamaları ve olmazsa olmazlarını anlattı. 

Tez çalışmalarının ne şekilde yapılması gerektiği konusunda öğrencilerimizi bilgilendiren Dr. Ömer Özbek, pek çok tez çalışmasının başarısız olmasının sebebini yanlış konu ve yanlış soru belirlemekten kaynaklandığını ifade etti. İçinde yargı içeren hiçbir sorunun bilimsel çalışma konusu olamayacağına dikkat çeken Özbek, “Bir araştırma yaparken, tez ya da makale yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, tartışma sorusunu doğru belirlemek ve sınırlarını doğru çizmektir. Cevaplanabilir bir soru üzerine kurgu yapmalıyız. Tartışma sorusunu/konusunu ortaya koyduktan sonra, araştırma aşamasında da belli bir sistemi izlemeliyiz” dedi. YÖK’ün veritabanında aynı konularda yazılmış çok fazla sayıda tez olduğunu ifade eden Özbek, burada sistematik bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek; “Sistematik çalışmanın bir faydası olarak, eğer bunu YÖK’ün veritabanına uygularsak, insanların bilimsel çalışma yaparken hangi konular üzerinde yoğunlaştığını ve hangi konuların ise hiç çalışılmadığını görürüz. Bu da uzun vadede bilimsel çalışmalar için bir politika belirlemede yardımcı olur” dedi.