Osmanlı İktisadi Düşüncesi: Kapitalist Düşünce ile Karşılaştırılması Konferansı


İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından düzenlenen,  “Osmanlı İktisadi Düşüncesi: Kapitalist Düşünce ile bir karşılaştırma” konulu konferansta konuştu. 

Medeniyetler İttifakı Konferanslar serisinde son olarak İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut “Ottoman Economic Thought: A Comparison with Capitalist Thought” başlıklı konferans verdi. İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinliğe Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde doktora ve yüksek lisans öğrenimini sürdüren öğrencilerin yanında dışarıdan da dinleyiciler katıldı. 

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Mehmet Bulut’a teşekkür konuşması yaparak konferansı başlattı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptığı konuşmada, Osmanlı ve Batı ekonomisinin farklılıklarını sebepleriyle ortaya koyarken, Osmanlı ekonomik sisteminin kapitalist olmadığını, Osmanlı’nın tekelciliğe müsaade etmediğini, Müslüman ve gayrimüslim tüccarlar arasında ayrım yapmadığını, ihracata değil ithalata daha fazla önem vererek belirli bir sınıfın zenginleşmesinden ziyade halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelediğini ve bütün bunların da İslami değerlere uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ayrıca Mehmet Bulut, Osmanlı hakkında üretilen gerileme söylemine katılmadığını, Osmanlı’nın 17. ve 18. Yüzyıllarda topraklarını genişlettiğini ve dış ticaretini arttırdığını belirtti.