Medeniyet Dili Türkçe


Toplantının açılış konuşmasını yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, medeniyetlerin sahip oldukları dil ile şekillendiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bulut, “Her medeniyetin kendine özgü kültürü, düşünce tarzı, dünyaya bakışı ve dünya tasavvuru vardır. Bu tasavvurun ilk aracı da ‘dil’dir. Türkçe’nin de temel sorunu Türkçe kavramlarla bağının koparılmasıdır. Yeni neslin Osmanlı Türkçesi ile bağı koparılmıştır. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ını sözlüksüz okuyabilecek üniversite öğrencisi çok azdır.  Biz tüm lisans öğrencilerimize Osmanlı Türkçesi öğretmek için özel bir program hazırladık” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş’ın başkanlığını yaptığı 1. Oturumda Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Doç. Dr. Fatih Şeker ve Av. Reşat Petek konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Kâzım Yetiş edebiyat tarihinde ismi öne çıkan bazı şair ve yazarların dil karşında nasıl bir tutum aldıklarını anlattı. Doç. Dr. Fatih Şeker, klâsik Osmanlı tarihçilerinin eserlerinden verdiği örneklerle onların dil ve söze verdikleri değeri ifade etti.  Av. Reşat Petek ise anayasa metinlerini mukayese ederek hukuk metinlerinde kavramların doğru ifade edilmesi ve dilin doğru kullanılmasının önemine vurgu yaptı.  Oturum başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş’ın medeniyet kavramı üzerine yaptığı değerlendirmeler ise dikkat çekti.

2. Oturumda Prof. Dr. Tahsin Görgün felsefe ve dil ilişkisi üzerinde durdu. Felsefe dili olarak Türkçe konusuna dair konuşan Prof. Görgün, “Türkçe felsefi kavramları ifade etmede geçmişe bakıldığında yetersiz değildir fakat yeni nesiller bu kavramlardan haberdar değiller. Hatta yeni felsefi kavramları daha kolay anlamak için eski metinlerin okunması işi çok kolaylaştırır” dedi. Yazar ve Siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu selis ve beliğ üslubu ile dinleyenleri çok etkiledi. Hitabetin ne olduğunu nazari olarak anlattıktan sonra eski ve yeni birçok siyasetçinin üslubuna dair değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Mustafa Tahralı din ile dil ilişkisinin önemi üzerinde durdu.

Başkanlığını Prof. Dr. Turan Koç’un yaptığı 3. Oturumda ise Prof. Dr. Mustafa Özkan Faruk Kadri Timurtaş’ın; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samsakçı Nihad Sami Banarlı’nın; Yrd. Doç. Dr. Necmettin Özmen ise Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nun dil anlayışları, Türkçeyi özleştirme çabalarına karşı nasıl mücadele ettikleri ve Türkçenin yakın geçmişinde neler olduğuna dair tespitlerde bulundu.