Uluslararası Konferanslar Serisi 13 / Türkiye ve Avrupa arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


“Türkiye ve Avrupa arasında ki Ekonomik İlişkiler: Tarihi bir Perspektif” başlığında konuşma yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, 8. yüzyıldan itibaren Avrupa’da bulunan Müslümanların, bölgeyle ilişkilerini anlayabilmek için tarihi iyi okumak gerektiğine dikkat çekti. Birçok Türk tarihçinin, tarihi Avrupa merkezli yorumladığını eleştirisini getiren Rektörümüz,  tarihsel açıdan bakıldığında Türkiye’nin yönünün her zaman Batıya dönük olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bulut, “İspanya’dan çıkarılan Müslüman ve Yahudiler farklı bölgelere dağıldılar. Müslümanlar daha çok Kuzey Afrika’ya giderken Yahudiler ise Hollanda ve Osmanlı İmparatorluğuna sığındılar. Bu dönemde Osmanlıya baktığımızda inançta ve yaşamda hoşgörülü bir toplum yapısına sahip olduğunu görürüz. Merkantilist dönemde Avrupa devletlerinin kendi aralarında ve dışarıya karşı dışlayıcı bir politika izlerken Osmanlı Batı’ya karşı açık kapı politikası uyguladı. Bizim kapılarımız Batıya karşı hep açık oldu” dedi.  
 
Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisini Yorumlama başlığı altında konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Angelo Santagostino, son on iki yılda Türkiye’de ileri demokraside ve özgürlükler konusunda önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik anlamda da yeniden yapılanmaya gittiğine dikkat çeken Prof. Dr. Santagostino, “Birçok vatandaşın orta sınıf düzeyine yükselmesi, toplumsal hayatın bütün alanlarında modernleşmeye talebini de arttırdı. Daha fazla demokrasi talebi de oluşmaya başladı. Bu bağlamda AB, hükümet için önemli bir araç oldu. Avrupa müktesebatının uygulanması ile Türkiye’de önemli gelişmeler yaşandı” dedi. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent Arı ise konuşmasında, Türkiye ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkileri tarihsel bir perspektifle ele aldı. Etkinliğin son konuşmacısı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Giray Sadik ise Avrupa Birliği ve Türkiye’nin, Suriye politikalarını konu aldı. 
 
Etkinlik sonrasında Prof. Dr. Mehmet Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden gelen konuklarımıza İstiklal Marşı Murakkası hediye etti.