Prof. Dr. Mehmet Bulut TÜBA Akademi Konferansları Konuğu Oldu


İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsünde 26 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 17:30 düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Gelişen Avrupa ve Genişleyen Osmanlı Döneminde İki Dünya Arasındaki Ekonomik İlişkiler” konusunda konuşma yaptı.

Konuşmasında Osmanlı Devleti’nin dünya ekonomisindeki rolünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Bulut, politik ve ekonomik aktör olarak Osmanlıların dünya üzerindeki etkisinin 15. yüzyılın ortalarından itibaren artmaya başladığını ve 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiğini kaydetti. Osmanlı’nın “bir dünya ekonomisi” oluşturmayı başardığını söyleyen Rektörümüz, “Dünyanın önemli bir merkezi gücü olarak Osmanlı hükümeti kontrol ettiği geniş coğrafyadaki ekonomik ve ticari faaliyetleri teşvik etti ve imparatorluk sınırları içinde kendi başına bir dünya ekonomisi oluşturdu. Hem bölgesel ve hem de uluslararası ticareti teşvik etmelerine rağmen istatistiksel olarak iç ticaret her zaman dış ticarete göre daha önemli oldu. Aynı dönemlerde Batı Avrupalı ticaret güçleri de dünya ekonomisi ve ticaretindeki faaliyetlerini arttırdılar. Bu süreçte Avrupa dünya ekonomisinin merkezi Akdeniz’den Atlantik’e kaydı” dedi. 

Konferansa Osmanlı Devleti’nin imparatorluk sınırları içindeki ekonomik durumu resmederek başlayan Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasının devamında, erken modern dönemde gelişen Avrupa merkez güçleri Hollanda, İngiltere ve Fransa ile ekonomik ilişkileri analiz etti.