Abdülvahhab Al-Sharani’nin Siyasi Teolojisi Semineri


2014-2015 Akademik yılında İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin ilk etkinliği, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü gerçekleştirildi. University of California Santa Barbara’dan tarihçi Profesör Adam Sabra’nın verdiği “Abd al-Wahhab Al-Sharani’nin Siyasi Teolojisi” konulu seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.  

Mısır tarihi üzerine çok sayıda akademik çalışma yapan Prof. Dr. Adam Sabra, İslâm âleminin tanınan en büyük sûfî düşünürlerinden biri olan Al-Sharani’nin hayatı ve siyasi teolojisini anlattığı bir seminer verdi. Geç ortaçağ ve erken modern dönemde Mısır’ın sosyal ve kültürel gelişimi üzerine çalışmalar yapan Adam Sabra, konuşmasına, dönemin siyasi yapısı ve Al-Sharani’nin hayatını anlatarak başladı. 1500’lü yıllarda Mısır’daki siyasi ortamın resmini çizen Sabra, Kahire’deki Osmanlı aristokrasisin devlet ve halkla olan ilişkisine değindi. Al-Sharani’nin Îslam dünyasında önemli bir sûfî düşünür olduğundan ve pek çok eser bıraktığından bahseden Sabra; “Sharani iki tip hiyerarşiye inanıyordu. Bu, (Sharani’nin inancına göre) Allah tarafından seçilmiş olan Sultan ile Ruhani Danışmanlar arasındaki özel bir dengeye dayanıyordu. Bu iki güç arasındaki rekabet içeren ilişki çok özeldi” dedi. 
Program sonrasında Prof. Dr. Adam Sabra’ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Batılı paradigmanın dışında, bugün bizlere farklı bir bakış açısıyla, ilginç bir politik gelişim örneği anlatan Profesör Sabra’ya teşekkür ediyorum. Erken Dönem İslam Dünyası hakkında bu denli çaba gerektiren çalışmalar yapan ve Princeton Üniversitesi’nde birlikte çalışma imkânı bulduğumuz Dr. Sabra’yı tebrik ediyorum. Batılı, oryantalist düşünce tarzından sıyrılıp, kendi orijinal metinlerinden yola çıkarak İslam düşünürleri ve Osmanlı düşünürlerini çok iyi anlamamız gerekiyor. Yeteri kadar tanınmayan bu düşünürleri çok iyi okumalı ve incelemeliyiz. Bu bize bambaşka bir bakış açısı kazandıracaktır” dedi.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, etkinlik sonrasında konuşmacı Prof. Dr. Adam Sabra’ya İstiklâl Marşı murakkası hediye etti.