İslam Hukuku Konferansı İstanbul Buluşması


İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın da katıldığı açılışta konuşma yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslami İlimler alanında master sonrasında doktora programı da açtıklarını söyledi. 

İslam hukukunun medeniyetimize şekil veren en temel ilimlerden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bir zamanlar medeniyetimizde en temel bilim olarak öğretilen İslam hukuku, uzun bir süredir sadece İslami ilimlerin konusu olarak görüldü. Ancak fıkıh yani İslam hukuku herkesin lehinde ve aleyhinde olan durumu bilmesidir. Öğrencilik yıllarımda Roma Hukuku derslerini aldım, İslam hukuku dersleri ise seçmeli dersti. Oysa bence İslam Hukuku dünyayı ve yaşadığımız toplumu daha fazla etkilemiş bir bilimdir. Biz İZÜ olarak, medeniyetimizin değerlerinin bilincindeyiz ve bunu ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi alanlara taşımak istiyoruz. Üniversitemizin adına yakışır şekilde, üniversal alanda bilim yapmak istiyoruz” dedi. 

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koç ise konuşmasında, "Bugün tarih-mekân kavşağında bulunuşumuzu iyi anlamak için medeniyet ve kültür mirasımızı derinden kavramak gerektiğini" vurgulayarak fıkhın İslami ilimler içindeki önem ve önceliğine dikkat çekti.

İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman ise, İslam Hukuku konusunun tarihi gelişimini anlatarak başladığı konuşmasına, günümüzden örnekler vererek devam etti. Prof. Dr. Karaman şunları söyledi; “İslam büyük bir medeniyetse bu medeniyetinin hukukunun da olması doğaldır. Siz başka medeniyetlerin hukukunu alıp bir medeniyete monte edemezsiniz. O parça o motora uymaz. Bütün hukuklar menşei itibariyle dine dayanır. Bugün insan hak ve özgürlükleri çok önemli bir referans olarak kullanılıyor. Hak ve özgürlükler denildiğinde akan sular duruyor. Ancak dünyadaki tüm insanlar tek tip olamadığı gibi, insanların hak ve özgürlükten anlayışları da aynı değil. İnsanların ve toplumların hak ve özgürlük anlayışı farklılıklar gösteriyorsa, uygulanan hukuk da farklı olmalı” dedi.

İslam hukukunun yanlış taraftan okunduğunu söyleyen Hayrettin Karaman, “İslam hukukunu alıp Batı kültüründen okumaya kalkarsanız bu yanlış olur. Her kültürün, toplumun kendi değerleri vardır. İslam hukuku örneğin sosyal cinsiyet meselelerine tabii ki Batılı kültürler gibi bakmaz. Ancak önemli olan farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmamaktır. Tek tip insan haline getirmek için baskı yapmamaktır. Sosyal problemler, insanların görüşlerini bir ideoloji olarak diğerlerine dayatmaya çalışmasından kaynaklanıyor. İslam Hukuku farklılıklara yaşam alanı tanır. İslam’ın farklı din mensuplarına gösterdiği hoşgörü bizim iftihar etmemiz gereken bir husustur. Tarihe baktığımızda, Katolikler Protestanlara yaşam hakkı vermezken, tüm İslam devletlerinde farklı dinlerdeki insanlara ve dahi din mensubu olmayanlara yaşam hakkı ve alanı verilmiştir” dedi.

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ise, “fıkıh” ın Müslümanların hayatlarını düzenleyen bir reçete olduğunu ve bu reçete zaman zaman revize edilse de özünün değişmediğini söyledi. 

İZÜ İslam Hukuku İstanbul Buluşması Konferansın başlıkları; İslam Hukuku’nun Ana Kaynakları, Osmanlı Dönemi ve İslam Dünyasında İslam Hukuku Uygulamaları, Günümüz İslam Hukuku Uygulama Problemleri ve Çözüm Önerileri oldu. Türkiye’nin yanı sıra Irak, Katar, Ürdün, Filistin, Suriye, Endonezya ve Mısır’dan alanında uzman akademisyenlerin katıldığı konferans sonrasında iki günlük İslam Hukuku Yaz Okulu programı ile devam etti.