Prof. Dr. Mehmet Bulut “Muhammed İkbal”i Anlattı


Prof. Dr. Mehmet Bulut, konferansta, Pakistanlı İslam Alimi, Şair, Filozof ve Politikacı Muhammed İkbal’i anlattı. Muhammed İkbal’in, Müslüman Hintli mücahitler adıyla yazdığı şiirleri, Hindistan'daki Müslümanların hareketlenerek, İngiliz sömürüsüne başkaldırmalarında ve Pakistan'ın kuruluşunda büyük tesiri olmuştu. Bu yönüyle Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy'a da benzetilmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında zor durumda, Pakistan halkını, Türk halkının milli mücadelesine destek vermek için örgütlemiş, milli mücadelede kullanılmak üzere Pakistan halkından 1.5 milyon sterlin toplayıp Ankara hükümetine yollatmıştır.