İZÜ Ürdün'ün Önde Gelen Üniversiteleriyle Akademik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı.


Ürdün Yüksek Öğretim Bakanının davetlisi olarak Ürdün'e giden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, ülkenin önemli üniversiteleriyle temasa geçerek, Rektörleriyle görüşmeler yaptı. Tasavvuf Ve Tefsir Anabilimdalı Başkanı Yrd.Doç.Dr.Abdulmutalip ARPA’nın da katıldığı görüşmelerde Rektörümüz, başta Ürdün Üniversitesi olmak üzere, Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi ve Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversiteleriyle işbirliği anlaşmalarına imza attı. Yapılan anlaşmaların içeriğinde, başta dil kursları olmak üzere öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, proje, kongre ve konferans gibi ortak çalışmalar yer alıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, ilk ortak proje dahilinde, İZÜ İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Eğitimi alan öğrencilerimiz yaz döneminde Ürdün Üniversitesindeki Arapça Dil Eğitimi ve akademik programlara katılabilecekler