Öğrencilerimiz İngilizce Öğretmenliği Araştırma Konferansı’na Katıldı


İZÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Zabitgil Gülseren ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1., 2. ve 3. sınıflarından sekiz öğrenci 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında 8. Uluslararası İngilizce Öğretmenliği Araştırma Konferansı’na (8th International English Language Teaching Research Conference) katıldı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa, Stephen Krashen, Carol Read ve Gölge Seferoğlu gibi önemli isimler de katılım gösterdi. Konferansta, değişen teknolojinin İngilizce öğretimine etkileri, dil eğitmeninin öğretme becerisini artırmada özyansıtmanın rolü ve drama kullanımı yoluyla dil öğretme gibi konular masaya yatırıldı. Konferansa katılan öğrencilerimiz uluslararası akademik araştırmacılarla tanışmanın yanı sıra teorik derslerde işledikleri konuların araştırma alanlarındaki uygulamalarını öğrenme olanağı buldular.