“Hemşireler; Değişim İçin Bir Güç, Sağlık İçin Yaşamsal Bir Kaynak”


Prof. Dr. Hülya Okumuş, Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Doç. Dr. Candan Öztürk, Doç. Dr. Ülkü Baykal, Yrd. Doç. Dr. Aklime Dicle ve Uzman Hemşire Bengü Aksoy’un konuşmacı olduğu etkinliğe, tüm hemşirelik bölümü öğrencilerimizin yanı sıra diğer bölümlerimizden de akademisyen ve öğrencilerimiz katılım gösterdi. Soma’da yaşanan olaylar ve milli yas sebebiyle beyaz önlüklerinin içine siyah kıyafetler giyen öğrencilerimiz, etkinliğe katılım gösteren herkese siyah kurdele ve kırmızı karanfil dağıttı. Etkinlik Soma’da maden ocağında vefat eden insanlarımız için saygı duruşuyla başladı. 

Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer İnan yaptığı açılış konuşmasında, hemşirelik mesleğinin önemine değindi ve hemşirelerde var olması gereken özelliklerden bahsetti. Doğum günü adına Hemşirelik Haftası kutlanan, mesleğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in meslek hayatındaki pek çok önemli çalışmayı Selimiye Kışlasında yaptıkları ile başlattığına dikkat çeken İnan, “Hemşirelik çok zor bir meslek. Hemşirelerin hem vakalar karşısında çelik kadar sert bir iradeye hem de hastalarla ilgilenirken pamuk kadar yumuşak bir kalbe sahip olmaları gerekiyor” dedi. 

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Candan Öztürk’ün koordinasyonunda düzenlenen etkinlik sonrasında, hemşireliğin mevcut sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin benimsenen yaklaşımları içeren İZÜ Hemşirelik Haftası Sonuç Bildirgesi’nin ilgili taraflarca paylaşılmasına karar verildi. 

İZÜ Hemşirelik Haftası Sonuç Bildirgesi

Hemşirelik eğitimi ve hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri;

Hemşirelik Eğitimi

1.    Hemşirelik lisans programlarında artan öğrenci kontenjanlarına karşı hemşirelik öğretim üyesi eksikliği önemli bir sorundur. Bununla birlikte, özellikle yeni açılan ve öğretim üyelerinin çalışmak için istekli olmadığı üniversitelerde, çok az sayıda bulunan hemşire öğretim üyeleri de incitilmekte ve yıldırılmaktadır. Hemşire öğretim üyesi olan yerlerde, bu okulların yöneticilerinin özellikle de bölüm başkanının hemşire olması çok önemlidir. Hemşirelik bölümlerine diğer disiplinlerden yapılan atamaların hemşirelikte akademik unvanları yok sayan, eğitimin kalitesini ve hemşire öğretim üyelerinin motivasyonunu son derece olumsuz etkileyen bu sorunun çözümü konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması,
2.    Hastaların güvenli ve kaliteli bakım almalarında oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla öğrenci hemşirelerin henüz mezun olmadan kliniklerde bakım sorumluluğu verilerek çalıştırılmalarının ayrıca eğitimleri süresince de uygulamalarında eğitimci/mentor hemşire olmadan bakım sorumluluğunu almalarının engellenmesi,
3.    Sağlık Anadolu Meslek Liseleri’nde 2014-2015 öğretim yılından itibaren eğitim alacak öğrencilere verilecek olan “Hemşire Yardımcısı” ünvanının (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (Kanun No. 6514; Kabul Tarihi: 02/01/2014) “Bakım Teknisyeni” ünvanı ile değiştirilmesi, 

Hemşirelik Hizmetinin Yönetimi

1. Hemşire tarafından yapılan tüm girişimleri görünür kılacak ulusal bir kayıt sisteminin, hemşire meslek örgütleri ile birlikte oluşturulması,
2. Hastanelerde bakım hizmetlerini yürüten hemşirelerin tepe yöneticisi olan “Bakım Hizmetleri Müdürlüğü” nün sadece hemşireler tarafından yürütülmesi,
3. Hemşirelerin dinlenme haklarını, makul sürelerde çalışma haklarını ihlal eden ve aynı zamanda hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi, 24 saatlik nöbetlerin kaldırılması,
4. Hemşirelerin ücretlerinin insanca yaşam koşullarına ulaşması için gerekli düzenlemelerin yapılması,
5. Hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, sağlıklı, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması,
6. İş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerinin, ekip bütünlüğü ve dinamiğini olumsuz etkileyen performansa dayalı ödeme yöntemine yönelik yasa ve alt düzenlemelerin ortadan kaldırılması, 
7. Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik mesleğinin Hemşirelik Daire Başkanlığı düzeyinde temsil edilmesi,
8. Türk Hemşireler Birliği’nin oluşturulması için gerekli desteğin sağlanması.