Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşak


İZÜ Rehberlik Kulübü tarafından 13 Mayıs 2014 Salı günü düzenlenen etkinlikte Yusuf Kaplan öğrencilerimizle buluştu. Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşak konusunda bir seminer veren Yusuf Kaplan, yüzyılı aşkın zamandır yaşanan savaşları küresel bir kriz olarak değerlendirdi. 

Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerini insanlık tarihinin üretildiği yer olarak nitelendiren Yusuf Kaplan, tarih sayfalarına bakıldığında bu bölgelerde Osmanlı idaresi dışında kalan zamanlarda sürekli savaşlar olduğuna dikkat çekti. Osmanlı Devleti’nin kapitalizme direndiği için çöktüğünü dile getiren Kaplan, “Osmanlı inanç konusunda, fikri ve siyasi alanlarda küreselleşme tecrübesini ilk defa dünyaya yaşattı. Osmanlı, farklı din ve etnisiteye mensup insanların bir arada yaşayabildiği bir model üretti” dedi. Medeniyet kavramı hakkında değişik düşünürlerin sözlerinden alıntılar yaparak sözlerine devam eden Kaplan, “Bugün bütün insanlığın ortaya koyduğu tüm birikimlere ulaşabilecek durumdayız ancak hiçbirini anlayabilecek durumda değiliz. Bu tam olarak çağ körleşmesidir” dedi. 

Program sonunda İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Yusuf Kaplan’a konuşmalarından dolayı teşekkür ederek İstiklal Marşı murakkası ve çini tabak hediye etti