Osmanlı Askeri Teşkilatında Zaim Kimdir?


Osmanlı Devleti’nde “Zaim” unvanının önemli bir yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Bülent ARI, “Zaim, Osmanlı toplum ve idari yapısı için son derece önemliydi. Zaimler, kumandan statüsünde oldukları için Bey statüsündedirler. Osmanlı’da statü ve protokoldeki yerleri çok önemlidir. 20 bin akçeye kadar Tımarlılar tasarruf ederlerdi. 20 binden 100 bin akçeye kadar Zaimler, 100 binden fazla olanlara da Beylerbeyleri, Sancak Beyleri, Vezirler, Sadrazamlar tasarruf ederlerdi” diye konuştu. 

Osmanlı Devleti’nin askeri yapısından bahseden Prof. Dr. Bülent ARI, Osmanlının gelir tahsisini, tarım çalışmalarını, idari yapısını ve beylikleri anlattı. Türkiye’de İktisat, Hukuk ve Diplomasi tarihçilerine ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. ARI, Osmanlı arşivlerinin çok geniş olduğunu ve istenen bilgilere araştırmalar sonucunda rahatlıkla ulaşılabileceğini söyledi.