İş Hayatında Kadınlar ve Deneyimleri


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “İş Hayatında Kadınlar ve Deneyimleri” konulu panelde konuşmacılar; AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Mutasavvıf Cemalnur Sargut, Avukat Serra Ünsal Aksakal ve İZÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Özlem Mert oldu. 

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 07 Mart 2014 Cuma günü Halkalı Merkez Kampüsümüzde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun, sözlerine gazetelerin 3. sayfa haberlerinden örnekler okuyarak başladı. Cansun; “Çok kapsamlı bir konu olan ‘toplumda kadınlar’ konusunun alt başlıklarından biri de maalesef kadına şiddet meselesi. Bugün burada iş hayatında kadınların yerinden bahsedeceğiz, ancak bu konuya da değinmeden geçemedim” dedi.

Ülkemizde ve tüm dünyada kadınların iş hayatında benzer zorluklar yaşadığına dikkat çeken Cansun, “Ülkemizde kadınların istihdama katılım oranı yüzde 25 ile 30 civarında. Bu kadınların çoğunluğunu da 20-25 yaş arasındaki kadınlar oluşturuyor. Bunun sebebi kadınların çoğunun anne olduktan sonra kariyerlerine veda etmeleri. Bu ülkemize has bir durum değil. Örneğin çok geleneksel bir toplum olan Japonya’da da kadınların yüzde 60’ının ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iş hayatından çekildikleri gözlemlenmekte. Kadınların iş hayatında pek çok farklı sıkıntılar yaşıyor; ‘cam tavana’ çarpmaları ve karar verme mercilerine gelememeleri, erkeklerle eşit ücret alamamaları bunlara örnek olarak verilebilir” dedi. Cansun sözlerini “Beşik sallayan eller gün gelir dünyayı sallar” deyişiyle bitirdi. 

Panelin ilk konuşmacısı olan Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Özlem Mert, hemşirelik mesleğini ve bu meslekteki kadınların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Türkiye’de Hemşirelik mesleğinin Kurtuluş Savaşı sırasında geliştiğini söyleyen Mert, “Ülkemizde yaşanan savaşlar nedeniyle kadınlar, yaralı erkeklere bakmak durumunda kaldılar. Bu, hem kadınların sosyalleşmesini artırdı hem de hemşirelik mesleğinin gelişimi bu dönemde gerçekleşti” dedi. 

Avukat Serra Ünsal Aksakal ise konuşmasında, iş hayatında başarılı olmak isteyen kadınların erkeklerden iki kat fazla çalışması gerektiğini söyledi. Kadının iş hayatında ve ev yaşantısında pek çok farklı rolü bir arada yürütmeye çalıştığı söyleyen Aksakal, “Her başarılı iş kadınının arkasında, kendisine yardımcı olan annesi vardır” dedi. Annelik rolünün çok kutsal olduğunu ve bu vasfın kadınlara verilmiş olmasının önemini vurgulayan Aksakal, “Aslında annelik, erkeklerin aleyhine bir eşitsizliktir” diye sözlerini sonlandırdı.  

Panelin bir diğer konuğu, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ise konuşmasında, kadınların iş ve siyaset çevrelerinde karar alma mercilerinde yer almalarının öneminden bahsetti. Türkiye’de siyaset alanında kadınlardan beklenen görevlerin, aile içerisinde kadına biçilen rolle aynı paralellikte devam ettiğine vurgu yapan Kalsın, “Kadınlara parti içerisinde, ev içindeki görevlerine benzer görevler veriliyor. Üst düzey bir makam olarak ‘Kadından Sorumlu Devlet Bakanı oluyorlar. Bu durum değişmeli. Kadınlar Savunma Bakanı olsun ki savaşlar çıkmasın, İçişleri Bakanı olsun ki gaz yeme olayı gibi şeyler yaşamayalım” dedi.

Panelin son konuşmacısı Mutasavvıf Cemalnur Sargut ise, Müslümanlıkta ve tasavvufta kadının yerinden bahsetti. Müslümanlığın kadına en çok değer veren din olduğuna dikkat çeken Cemalnur Sargut, “Kadına değerin ne demek olduğunu bütün dinler peygamberimizden öğrenmeli. Ama bugün maalesef cahiliye döneminden kalma adetleri Müslümanlıkla karıştırıyorlar” dedi. Müslümanlıkta cinsiyet farkının olmadığına, kadına ve erkeğe eşit sorumluluklar verildiğine değinen Sargut, “Kadınlar daha güçlü ve acılara dayanıklı olduğu için annelik vasfı kadınlara verilmiştir. Cennet annelerin ayakları altındadır gibi bir tanım yapan, kadına bu kadar değer veren başka bir din daha yoktur” dedi. 

Konuşmaların ardından İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer İNAN tarafından konuşmacılara hediyeleri takdim edildi. Panele katılan tüm kadın misafirlere ise kırmızı karanfil hediye edildi.