Demokrasi Gençlikten Başlar


Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye’nin itici gücü olan gençlerin ekonomi ve demokraside yer aldığı öneme vurgu yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da panele katılarak, gençlere hitap etti. Özellikle “İnsan Onurunun önemi” üzerinde duran Haşim Kılıç, insanların inançları ve sevdiklerine saygı konusu üzerinde durdu.

Prof. Dr. Mehmet Bulut'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) ile İzmir Düşünce ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, “Demokrasi Gençlikten Başlar” paneline, Türkiye genelindeki üniversitelerin hukuk, siyasal, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümünden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Üniversitemizden de 3 öğrencinin programa katılmak için seçildiği etkinlik sonrasında öğrencilerimiz sertifikalarını Prof. Dr. Mehmet Bulut’un elinden aldılar.

Panelde, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baki Can  “İletişim Yöntemleri ve Demokratik Algı”, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çeker, “Demokrasi ve Hukuk Devleti”, Muğla Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özel, “İslam Dünyasında Demokrasi Tartışmaları” ve Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Öztürkoğlu, “Üniversitelerde Demokratik Yaşam Kültürü” konularında birer konuşma yaptı.

Panelin ikinci gününde ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Zühtü Arslan, “İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, “Birlikte Yaşamak Birlikte Kazanmak”, Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ali Yırdısev, “Gençlikte Şahsiyet Oluşumu ve Demokrasi Kültürü”, Polis Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Dursun, “Atölye Çalışması, Gençlik ve Demokrasi Kültürü”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Abdulgani Bozkurt, “Ortadoğu’da Bir Garip Bahar! Gençler Demokrasi mi İstedi?”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sadi Evren Şeker, “Sosyal Medya, Demokratikleşme ve Gençlik” konularını ele aldı.