Teknoloji Bağımlılığı Masaya Yatırıldı


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşe Beyza Bıçakcı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortaklaşa olarak 17 – 19 Ocak tarihleri arasında Abant’ta düzenlediği “Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı”na katıldı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorunsal olmaya başlayan “Teknoloji Bağımlılığı” konusuna yönelik kamuoyu farkındalığını artırmak için Yeşilay ve BTK’nın koordinasyonuyla düzenlenen çalıştayda, konunun uzmanları bağımlılığa karşı pratik çözümler üretmek üzerine çalıştı. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için ulusal ve uluslararası araştırmalarla belirtilen sorunların çözümüne yönelik inovatif yöntemler geliştirilmeye çalışılarak çözüm önerileri ve eylem planı teklifleri sunuldu. Yeşilay ve BTK moderatörlüğünde yapılan çalışma gruplarının ana başlıkları “Teknoloji bağımlılığı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma”, “Teknoloji bağımlılığını önleme”, “Dijital okur-yazarlık” ve “Dijital hak & sorumluluklar” olup, Arş. Gör. Ayşe Beyza Bıçakcı, çalıştayda “Teknoloji Bağımlılığını Önleme” çalışma grubunda yer aldı.

Çalışma grupları, konularıyla ilgili literatür taraması yaparak çalışma sonunda pratik çözüme dönük, uygulanabilir, etkin, somut ve ölçülebilir göstergelere dayalı 1 yıllık eylem planı hazırladı. Çalışma gruplarının odaklandığı hedef kitle çocuk ve ergenler, anne-babalar, yetişkin bireyler, eğitimciler, psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, doktorlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları oldu.