İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin 2. Etkinliği Gerçekleşti


Geleceği şekillendiren, bilim üreten, lider insanlar yetiştirmek misyonuyla yola çıkan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 3. Akademik yılında düzenlediği “Uluslararası Konferanslar Serisi” etkinliklerine devam ediyor. Serinin ikinci etkinliği City University, London’dan iki değerli akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Psikolog Dr. Greta A. Matthews “Hormonlar ve İnsan Davranışları”, Prof. Dr. Terrence M. Honess ise “Ceza Davalarında Karar Verme Süreci” konularında çalışmalarını paylaştı. 

“Uluslararası Konferanslar Serisi” kapsamında İZÜ Kampüsü’nde düzenlenen ikinci etkinlik, 8 Ocak 2014 Çarşamba günü,  City University, London’dan iki değerli akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. “Hormonlar ve İnsan Davranışları” ve “Ceza Davalarında Karar Verme Süreci” konularını içeren konferansın açılış konuşmasını İZÜ  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. Prof. Dr. Mehmet Bulut, Uluslararası Konferanslar Serisi’nin önemine dikkat çekerek, Akademisyenleri bir araya getiren bu tür toplantıların üniversitemizde yapılacak akademik çalışmalara sağlayacağı katkıdan bahsetti.

Konferansın ilk konuşmacısı Psikolog Dr. Greta A. Matthews “Hormonlar ve İnsan Davranışları” (Hormones and Human Behaviour) adlı sunumuyla hormonların, işlevleri ve organizma üzerindeki etkileriyle davranış biçimlerimizi etkileyen yönlerinden bahsetti. Kadınlarda, erkeksileşmeye neden olan CAH hastalığıyla ilgili deneysel çalışmalardan bahseden Matthews, hastalığın davranışlarda ve seçimlerde değişiklikler meydana getirdiğini söyledi. 

İkinci konuşmacı olarak Prof. Dr. Terrence M. Honess ise “Ceza Davalarında Karar Verme Süreci” (Decision Making in Criminal Trials)” konusunda sunum yaptı. İngiltere’nin hukuk sistemi hakkında detaylı bilgi veren Honess, mahkemelerde jüri sisteminin nasıl çalıştığına dair aktarımlarda bulundu. Jürinin karar alma sürecinde etkilendiği bulguları paylaşan Honess, jüri sisteminin iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımlardan örnekler verdi.