İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin 1. Etkinliği Gerçekleşti


Endonezya’nın önemli kurumlarından biri olan Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü’nden (Darussalam Institute of Islamic Studies) akademisyenlerin katıldığı “Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi” adlı panel, Halkalı Merkez Kampüsünde 30 Aralık 2013 Salı günü düzenlendi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turan Koç’un moderatör oluğu panelde konuşmacılar; Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Dekanı Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı Dr. Dihyatun Masqon, Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Arap Dili Yüksek Lisans Programı Başkanı Dr. Abdul Hafıdz Bin Zaid, Darussalam Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alif Cahyadi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Okutmanı İbrahim Abdesselam oldu. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Üniversitemizin üçüncü akademik yılında eğitim-öğretime başlayan İslami İlimler Fakültemizde hem İngilizce hem de Arapça eğitim verildiğini belirterek “İngilizce günümüzde bilimsel ve akademik çalışmaların esasını teşkil ediyor. Arapça ise hem Müslümanların inancının dayandığı dinin dili, hem de başta İslami ilimler olmak üzere birçok ilmi çalışmada kaynaklar bu dile dayanıyor. Bu bağlamda biz İslami İlimler Fakültemizde her iki dili öğretiyoruz” dedi.

Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Dekanı Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, İslam dininin temel dayanağı olan Kur’an ve Sünnet’in dili olan Arapçanın öğrenilmesinin, sağlıklı bir din anlayışının oluşmasında önem arz ettiğinin belirtti. Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı Dr. Dihyatun Masqon ise konuşmasına, Endonezya’nın İslamlaşma süreci, tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vererek başladı. Endonezya’da günümüze kadar devam eden İslami çalışmaların seyri ve bu çalışmalar arasında Arapça’nın önemine vurgu yapan Masqon, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yaptıkları akademik protokol çerçevesinde karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini belirtti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Arapça Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdulmutalip Arpa ise, Osmanlı devletinde Arapça öğretiminin medreseler üzerinden gramer-metin tahlili yani klasik metotla verildiğini ve bu metodun 20. Asrın sonuna kadar devam ettiğini belirtti. Uygulanan bu metottan dolayı Arapça öğreniminde ciddi sıkıntılarla karşılaşıldığını belirten Arpa, bu öğretim metodunun en temel sorunun tarihsel süreçte yaşanan bir ‘eksen’ kaymasına dayandığına işaret etti. Arpa; “Arap dili tarihi incelendiğinde bu eksen kaymasının, dilin temel unsurlarını oluşturan ‘lafız-mana-maksat’ üçlüsünde yaşandığı görülmektedir. Bu üçlü arasında yaşanan kırılma sonucunda yukarda anılan kuralcı metot sayesinde eksen ‘lafız’ lehine olmuş, anlam kaybı olmuştur” dedi. Konuşmasının sonunda Arpa, süregelen tecrübelerden hareketle klasik ve modern metotları ve tüm dil becerilerini aynı anda uygulayacak şekilde kapsamlı bir yaklaşımla bir dil metodu uygulamaya çalıştıklarını belirtti.